SKOSTNIAŁE WOLNOŚCI

Wszystko to wywołało prawdziwy koncert protestów, i rzecz dziwna: najbardziej protestowali ci, którzy sami początkowo wyznawali ideę tych nowych procedur. Rząd i Parlament, nie zważając na wzniecony tumult, wprowadziły to przyspieszone postępowanie. Tryb przyspieszony obok trybu zwykłego — aby wymiar sprawiedliwości mógł dostosować szybkość swego działania do istniejących okoliczności; tryb odwoławczy, który przestał być niekończącym się labiryntem, gdzie sprawiedliwość potrafi się zagubić; organizacja pozwalająca funkcjonariuszom wymiaru sprawiedliwości na koncentrację swych możliwości przy jedno­czesnym zachowaniu bezpośredniego kontaktu z oskarżonym; po­tencjał kadrowy i środki materialne — oto elementy, które odpo­wiadałyby powszechnemu i uzasadnionemu żądaniu sprawiedli­wości.Po dłuższym siedzeniu na twardym krześle podnosicie się. Macie wrażenie, że nogi odmawiają wam posłuszeństwa, są jakby „z waty”, o mało nie upadacie. Opieracie się o mebel, za­kłopotani robicie parę kroków. Nabieracie pewności siebie, prze­chadzacie się po pokoju, by pobudzić krążenie krwi w nogach.